Norwegian Insurance Brokers AS

Norwegian Insurance Brokers AS er et frittstående og uavhengig forsikringsmeglerforetak registrert i Norge og med konsesjon gitt av Finanstilsynet. 

Selskapets forretningsidè er å være det aller beste alternativet for utvalgte bedrifter/konserner fremfor å være ”alt for alle”. Våre målgrupper er definert så tilhører du en av disse vil det være lønnsomt for deg å kontakte oss.

I vårt arbeide kombinerer vi vår ekspertise innenfor personrelaterte forsikringer med aktuelle leverandører i Norge og Internasjonalt.  Kombinasjonen av våre løsningsmodeller og mengden av leverandører gir deg bedre tilbud enn det du har i dag,- det er vi helt sikre på!

Vi er også bevisste på å holde våre egne kostnader på et minimumsnivå og vi har dermed også muligheten til å redusere megelerprovisjonen.
 

Våre oppdragsgiveres totalkostnader skal ned!