Lavere meglerprovisjon

Norwegian Insurance Brokers AS målsetning er å drive mest mulig kostnadseffektivt. Vi holder oss derfor til en nøktern drift i alle sammenhenger, samtidig som vi er svært opptatt av ikke å pådra oss for store faste kostnader. 

Dette oppnås ved å unngå å bygge opp avdelinger uten jevnt arbeidsmengde som for eksempel juridisk avdeling eller skadeavdeling. Dermed holdes de faste kostnadene på et lavt nivå samtidig som vi ved behov kan kjøpe den best tenkelige ekspertise markedet tilbyr.

Vårt mål er at enhver oppdragsgiver skal spare minimum 30 % av etablert meglerprovisjon ved å skifte til oss.