Målgrupper

NIB's to målgrupper/spesialfelt er:

1.        Store individuelle enkeltkunder

- Tradisjonelle personalforsikringer i inn- og utland
- Personalforsikringer med spesielle vilkår og/eller profitsharing
- Finansielle løsninger / Kontoløsninger / Rented Captive / Captive
- Rene reassuranseplasseringer
- Risikoutredninger / Demografianalyser

2.        Affinitymarkedet (forbund/foreninger/banker/andre organisasjoner) 

- Lovpålagte forsikringer
- Andre forsikringer (m/ u obligatorisk deltakelse)
- Risikoutredninger / Demografianalyser
- Forsikringsadministrasjon