Våre forsikringsmarkeder Andre samarbeidspartnere

Nettverk

En businessmann sa engang at de tre viktigste elementene i en godt drevet forretning er nettverk, nettverk og nettverk.

Det er mulig at dette er en overdrivelse i enkelte bransjer men innenfor norsk og spesielt internasjonal forsikring stemmer det til fulle.  Utenlandske selskaper som ikke er representert i Norge erkjenner at de er avhengig av korrekt faglig og lovmessig informasjon fra megleren. Megleren må over tid vise faglig integritet og all informasjon må la seg verifisere i ettertid. 

Det tar lang tid å opparbeide et tillitsforhold vis a vis utenlandske forsikringsgivere, men det går lynraskt å bryte den ned. Om nettverk var viktig…?