Målgrupper

Hvem er vi ?

Norwegian Insurance Brokers AS er et forsikringsmeglerforetak tuftet på internasjonal erfaring fra forsikringsmegling helt tilbake til 1989. Norwegian Insurance Brokers AS arbeider innenfor to områder:

- Individuell forsikringsmegling for større enkeltbedrifter.
- Tilretteleggelse og megling av affinity-programmer/ lojalitetsprogrammer.

Norwegian Insurance Brokers AS har prioritert å utvikle stabile kunderelasjoner gjennom tung faglig kompetanse kombinert med kreativitet og jakt på løsninger tilpasset våre oppdragsgiveres behov.

Norwegian Insurance Brokers AS holder en lavkostnadsprofi. Vi jobber nøktert og seriøst for at våre oppdragsgivere umiddelbart skal oppnå gevinst av å overlate forsikringsmeglingen til oss.

Vårt mål er både
lavere meglerprovisjon og lavere forsikringspremie. Totalkostnadene skal ned!